شرکت جهان بایگان، برترین تولیدکننده تجهیزات بایگانی | تاریخ تاسیس: 1375/12/25 (26 سال سابقه)

پروژه ها

ادامه مطلب
بایگانی ریلی برقی بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

بایگانی ریلی برقی بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

ادامه مطلب
بایگانی ریلی شرکت کروز؛ کارخانه تولید قطعات خودرو

بایگانی ریلی شرکت کروز؛ کارخانه تولید قطعات خودرو

ادامه مطلب
قفسه بایگانی ریلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

قفسه بایگانی ریلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

ادامه مطلب
بایگانی ریلی هوشمند پتروشیمی پلیمر آریا ساسول

بایگانی ریلی هوشمند پتروشیمی پلیمر آریا ساسول