شرکت جهان بایگان، برترین تولیدکننده تجهیزات بایگانی | تاریخ تاسیس: 1375/12/25 (27 سال سابقه)

پروژه ها

ادامه مطلب
قفسه بایگانی ریلی پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس –  فاز 5

قفسه بایگانی ریلی پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس – فاز 5

ادامه مطلب
قفسه بایگانی صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریا نوردی

قفسه بایگانی صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریا نوردی

ادامه مطلب
قفسه ریلی توسعه صنایع و صادرات فارس – منطقه ویژه اقتصادی شیراز

قفسه ریلی توسعه صنایع و صادرات فارس – منطقه ویژه اقتصادی شیراز