انتقال نیرو در بایگانی ریلی 2

انواع سیستم انتقال نیرو: درخصوص سیستم انتقال نیرو در بایگانی ریلی در حال حاضر در شرکت های تولید کننده در 2 حالت "چرخ دنده درگیر" و "چرخ دنده با زنجیر تولید" می گردد.نیرو از فرمان  با چرخ دنده 18 دندانه و کوپل به چرخ دنده 45 دندانه (فولاد CK45) و سپس  با زنجیر مجدداً به چرخ دنده  27 دندانه و در نهایت با شفت نمره 25 دو پلیشه  و UCP205، به سیستم  داخلی  و چرخ ها منتقل می‌شود.(تفاوت استفاده ...