شرکت جهان بایگان، برترین تولیدکننده تجهیزات بایگانی | تاریخ تاسیس: 1375/12/25 (27 سال سابقه)

پروژه ها

ادامه مطلب
قفسه بایگانی ریلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

قفسه بایگانی ریلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

ادامه مطلب
بایگانی ریلی هوشمند پتروشیمی پلیمر آریا ساسول

بایگانی ریلی هوشمند پتروشیمی پلیمر آریا ساسول