شرکت جهان بایگان، برترین تولیدکننده تجهیزات بایگانی | تاریخ تاسیس: 1375/12/25 (27 سال سابقه)

بایگانی مکانیزه ریلی شورای نگهبان اصفهان

اطلاعات پروژه:

بایگانی مکانیزه ریلی شورای نگهبان اصفهان مخصوص ” پوشه آویز ” به طول ۵ متر طراحی شده که به علت طویل بودن این طول از سیستم، وزن قفسه ها بسیار زیاد شده و هرشرکتی نمیتواند این متراژ از طول را تولید کند. لذا؛ شرکت جهان بایگان با توانایی و مهارت خود، به اذعان شورای نگهبان اصفهان از پس این موضوع برآمده و این سیستم حرکتی را به گونه ای طراحی کرده است که اپراتور به راحتی بتواند این جسم غول پیکر را حرکت دهد.

محل اجرا: شورای نگهبان

تاریخ اجرا: سال 94

متراژ: ۶ قفسه متحرک ۵ متری و ۱ قفسه ثابت ۵ متری به همراه درب و قفل مرکزی

موقعیت: استان اصفهان

پس از مشاهده تصاویر پروژه بایگانی شورای نگهبان اصفهان، در ادامه به بررسی مزایا و ویژگی های فنی این سیستم بایگانی که تولید اختصاصی شرکت جهان بایگان است می پردازیم.

علاوه بر وزن قفسه ها ، وجود شاسی های ۵ متری به قطع از راهرو های یک مجموعه عبور نمیکند، تنها شرکتی که میتواند از پس چنین پروژه ای برآید شرکت تولیدی جهان بایگان است . به این صورت که، بدون درنظر گرفتن هزینه ی مازاد برای شورای محترم نگهبان اصفهان، شاسی ها به صورت ۲ تکه ( ۲ عدد شاسی ۲/۵ متری ) طراحی، تولید، حمل و در محل مشتری مونتاژ شده است .