شرکت جهان بایگان، برترین تولیدکننده تجهیزات بایگانی | تاریخ تاسیس: 1375/12/25 (27 سال سابقه)

بایگانی ریلی بانک کشاورزی تهران

اطلاعات پروژه:

علت تجهیز شدن بانک کشاورزی به سیستم بایگانی ریلی:

با توجه به شعب مختلف بانک کشاورزی در سراسر تهران و ایران عزیز، و همچنین فعالیت های این مجموعه،واضح است که مدارک و اسنادی به بزرگی حجم فعالیت ها وجود دارد که نگهداری و بایگانی آن ها مشکل است.

بانک کشاورزی تهران برای پاسخگویی به حجم انبوه بایگانی و مدارک خود نیازمند بایگانی ای بود که بتواند تمامی این مدارک و اسناد را دربرگیرد و همچنین فضای کمتری را اشغال کند.

 

محل اجرا: بانک کشاورزی

تاریخ اجرا: سال 94

ابعاد و تعداد : ۱ردیف بلوک ۶ متری + ۱ ردیف بلوک ۳ متری + ۱ ردیف بلوک ۲ متری به همراه درب و قفل های مرکزی

موقعیت: استان تهران

نوع محصول: بایگانی ریلی

با پیشرفت علم و تکنولوژی، استفاده از سیستم بایگانی ریلی به عنوان مدرن ترین سیستم بایگانی اسناد و مدارک، بهترین پاسخ به این نیاز است که بایگانی بانک کشاورزی به درخواست مدیریت و با درایت و تخصص شرکت تولیدی جهان بایگان در حجم گسترده ای طراحی،تولید،نصب و اجرا شد.

این پروژه یکی از بزرگترین و برترین پروژه های شرکت جهان بایگان می باشد که حجم عظیمی از اسناد و مدارک را در دل خود جای خواهد داد.

جهت مشاهده تقدیر نامه مربوط به این پروژه به صفحه تقدیرنامه های شرکت جهان بایگان مراجعه کنید.

بایگانی ریلی بانک کشاورزی