شرکت جهان بایگان، برترین تولیدکننده تجهیزات بایگانی | تاریخ تاسیس: 1375/12/25 (27 سال سابقه)

بایگانی ریلی صندوق حمایت وکلای دادگستری – فاز دوم

اطلاعات پروژه:

فاز دوم پروژه بایگانی ریلی صندوق حمایت وکلای دادگستری در تاریخ چهارم بهمن ماه، دو هفته بعد از راه اندازی فاز اول برای این مجموعه راه اندازی شد.این فاز در همان محل قبلی مشتری در ردیف روبرویی آن قرار دارد که در همان زمان کروکی و تهیه نقشه شده بود. در پست قبلی هم گفته شد که این ۲ فاز مجموعاً ظرفیت بایگانی ۴۵۰۰۰ عدد پوشه آویز را ایجاد کردند.

تیم مونتاژ و راه اندازی شرکت جهان بایگان، پس از حضور در محل جهت راه اندازی سیستم ها، با استفاده از نقشه هایی که طراحی و ترسیم شده اند، قفسه ها را دقیقا مطابق نقشه ها، در محل دقیق اتاق نصب می کنند تا از ایجاد هر گونه فضای پرت و اضافی جلوگیری شود.

ردیف جدید بایگانی ریلی صندوق حمایت وکلای دادگستری که در این فاز به سیستم ها اضافه شد شامل ۸ بلوک متحرک ۲ متری، ۲ بلوک ثابت ۲ متری و ۲ دستگاه درب و قفل مرکزی بود که ۳ بلوم متحرک، ۱ بلوک ثابت و ۱ دستگاه درب و قفل در یک ردیف و مابقی در ردیف کناری نصب شد.

***در تصاویر این فاز، عکس هایی از کل اتاق موجود می باشد که شامل فاز قبلی نیز می شود.***

جهت مشاهده فاز قبلی پروژه قفسه ریلی صندوق حمایت وکلای دادگستری کلیک کنید.

محل اجرا: صندوق حمایت وکلای دادگستری

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

متراژ: ۸ بلوک متحرک ۲ متری، ۲ بلوک ثابت ۲ متری و ۲ دستگاه درب و قفل مرکزی

موقعیت: استان تهران

نوع محصول: قفسه بایگانی ریلی

صندوق حمایت وکلای دادگستری:

با تصویب آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیر ماه سال ١٣۴١ توسط وزیر وقت دادگستری، نخستین گام در جهت ایجاد صندوقی به منظور حمایت از وکلای دادگستری برداشته شد.

به موجب ماده (١٢) آئین نامه مذکور، وکلا باید موقع پرداخت مالیات معادل نصف آنچه را بابت مالیات میپردازند برای صندوق تعاون وکلا به حسابداری دادگستری بپردازند که در پایان هر ماه به کانون وکلای دادگستری پرداخت شود.

طرز مصرف وجوه صندوق تعاون موکول به تنظیم آئین نامه ای شد که توسط کانون وکلای دادگستری تنظیم شود و به تصویب وزارت دادگستری برسد.

حدود ۶ سال بعد آئین نامه مورد بحث تهیه و تصویب شد. اداره امور صندوق به هیئت امنا مرکب از ٧ نفر وکلای دادگستری مقیم مرکز سپرده شد و بعلاوه٢ تن نیز به عنوان بازرسان انتخاب شدند.

تعهدات صندوق پرداخت مساعده به معلولین و وکلای بیمار بود تحت شرایط خاص و باید وجوه پرداختی مسترد می شد، اما مقرری تأمین بطور ماهانه قابل پرداخت بود که از جمله شرایط برقراری آن قبول عضویت صندوق و حداقل بیش از پانزده سال پرداخت حق عضویت مقرر بود.

جهان بایگان در آپارات