شرکت جهان بایگان، برترین تولیدکننده تجهیزات بایگانی | تاریخ تاسیس: 1375/12/25 (27 سال سابقه)

بایگانی ریلی شرکت آریا جنوب ایرانیان

اطلاعات پروژه:

بایگانی ریلی شرکت آریا جنوب ایرانیان یکی دیگر از پروژه های بزرگ انجام شده توسط شرکت جهان بایگان می باشد. این پروژه یک پروژه بزرگ متشکل از ۱۲ بلوک متحرک ۴ متری به همراه بلوک ثابت و درب و قفل، ۱۲بلوک متحرک ۲ متری به همراه بلوک ثابت و درب و قفل و ۶ بلوک متحرک ۲ متری به همراه بلوک ثابت و درب و قفل می باشد که ظرفیتی بالغ بر ۱۱۰۰۰ عدد زونکن دارد. این سیستم برای بایگانی زونکن طراحی شده است.

محل اجرا: شرکت آریا جنوب ایرانیان

تاریخ اجرا: مرداد سال ۱۳۹۹

متراژ: ۳۰ بلوک متحرک ،۳ بلوک، به همراه درب و قفل مرکزی

موقعیت: استان تهران

نوع محصول: قفسه بایگانی ریلی

سیستم های بایگانی شرکت جهان بایگان دارای گارانتی و خدمات پس از فروش هستند. همچنین مونتاژ سیستم ها به عهده شرکت جهان بایگان می باشد.
متریال مورد استفاده در سیستم های شرکت جهان بایگان دارای بهترین کیفیت موجود در سطح کشور هستند . شرکت جهان بایگان اولین تولید کننده سیستم های ۵ متری و ۶ متری می باشد. همچنین با سازمان ها و ارگان های مختلفی در سطح کشور همکار کرده است. همچنین سابقه فعالیت در خارج از کشور را نیز داشته است.
بایگانی ریلی شرکت آریا جنوب ایرانیان0