شرکت جهان بایگان، برترین تولیدکننده تجهیزات بایگانی | تاریخ تاسیس: 1375/12/25 (27 سال سابقه)

بایگانی ریلی بیمارستان مهرگان کرمان

اطلاعات پروژه:

بیمارستان مهرگان اولین بیمارستان خصوصی کرمان با زیر بنای ۷۵۰۰ متر مربع در قسمت مرکزی شهر کرمان با معماری زیبا و بهره گیری از استانداردهای ساخت و ساز بنا گردیده است. طراحی و نقشه برداری بیمارستان در سال ۱۳۷۹ آغاز و در سال ۱۳۸۸ به بهره برداری رسید. ساختمان قبلی این بیمارستان کلینیک مهرگان بوده است. از سال ۱۳۸۹ طبقاتی از آن با تغییر کاربری به بیمارستان تبدیل شد.

محل اجرا: بیمارستان مهرگان

تاریخ اجرا: 1397/05/13

متراژ: 16 بلوک به ابعاد 240*62*450

موقعیت: استان کرمان

نوع محصول: قفسه بایگانی ریلی

با این تغییرات و افزایش مراجعات این مجموعه، نیاز به محلی برای بایگانی اسناد و پرونده های پزشکی نیز بیش از پیش احساس می شد. از این سو مسئولان بیمارستان درصدد استفاده از سیستم های بایگانی ریلی برای تجهیز مجموعه خود بر آمدند.

بایگانی ریلی بیمارستان مهرگان کرمان توسط شرکت جهان بایگان در سال ۱۳۹۷ در ۳ ردیف به تعداد ۱۶ بلوک در ابعاد ۴ متری و ۲ متری تجهیز شد. ارتفاع سیستم های این مجموعه۲۴۰ بوده که هر بلوک ۶ طبقه جهت بایگانی زونکن ظرفیت میدهد.