شرکت جهان بایگان، برترین تولیدکننده تجهیزات بایگانی | تاریخ تاسیس: 1375/12/25 (27 سال سابقه)

بایگانی ریلی منابع طبیعی اراک

اطلاعات پروژه:

بایگانی ریلی منابع طبیعی اراک در سال ۱۴۰۰ با مشارکت تیم تخصصی شرکت جهان بایگان انجام شد و در یک ردیف تجهیز شد .

این مجموعه برای بایگانی نیاز به ظرفیتی حدود ۱۵/۰۰۰ عدد پرونده، در فضایی به ابعاد ۴.۵*۵.۷۵ داشت. این فضای تقریباً ۲۰ متری نمیتوانست باقفسه بایگانی سنتی این ظرفیت را برای این مجموعه فراهم آورد. در نتیجه سیستم بایگانی ریلی بهترین راه حل برای این مجموعه بود. چراکه میتوانست ظرفیتی بیش از اینها برای این مجموعه ایجاد کند.

سرانجام این مجموعه با تکیه بر علم روز، قفسه بندی ریلی را به عنوان سیستم بایگانی خود انتخاب کرد. بایگانی ریلی منابع طبیعی اراک شامل ۴ بلوک متحرک به ابعاد ۲۴۰*۸۲*۳۰۰، ۱ بلوک ثابت به ابعاد ۲۴۰*۴۰*۳۰۰ و ۱ دستگاه درب و قفل مرکزی به ابعاد ۲۴۰*۳۰۰ میباشد. این سیستم ظرفیتی بالغ بر ۱۷/۰۰۰ عدد پرونده را برای این مجموعه فراهم آورد.

بایگانی ریلی منابع طبیعی اراک7در اینجا شاهد نقشه چیدمان طراحی شده توسط تیم طراح هستیم و همه چیز در نقشه پیداست.

محل اجرا: منابع طبیعی اراک

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

متراژ: ۴ بلوک متحرک به ابعاد ۲۴۰*۸۲*۳۰۰ سانتی متر به همراه ۱ بلوک ثابت و ۱ دستگاه درب و قفل مرکزی

موقعیت: استان مرکزی

نوع محصول: قفسه بایگانی ریلی

منابع طبیعی وآبخیزداری :

به طور کلی تا زمان حکومت قاجار منابع طبیعی تجدید شونده کشور به هیچ وجه مورد توجه دولت نبود و هیچگونه مدیریتی از نظر بهره‌برداری علمی و فنی صورت نمی‌گرفت و تشکیلاتی برای امور مربوط به جنگل، مرتع، شیلات، و محیط‌زیست وجود نداشت. سال ۱۲۰۲ شمسی که سال تشکیل وزارت فواید عامه در زمان حکومت فتحعلی شاه است را می‌توان سرآغاز توجه دولت به منابع طبیعی دانست. اما شکل‌گیری رسمی ادارات برای مدیریت منابع طبیعی عملاً از سال‌ها بعد آغاز شد.

در سال ۱۲۹۶ به موجب تصویب نامه هیأت وزیران «شعبه جنگل‌ها» در تشکیلات وزارت فواید عامه و تجارت و فلاحت دایر گردید. بدین ترتیب هسته‌های اولیه تشکیلات جنگل شکل گرفت و در سال ۱۲۹۹ شمسی وزارت فلاحت و تجارت، اداره‌ای هر چند ابتدایی در جنگل‌های شمال کشور تشکیل داد. وظیفه این اداره, نقشه‌برداری از جنگل‌ها، تفکیک جنگل‌های خصوصی از دولتی, تعیین جنگل‌های بکر و صنعتی از جنگل‌های مخروبه و بوته‌زار بود. شعبه جنگل ها از بین رفت و سرانجام پس از تصویب قانون تاًسیس وزارت منابع طبیعی در سال ۱۳۴۶، تشکیلات وزارت مزبور در اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ به تصویب رسید.

از همراهی شما سپاسگزاریم.

بایگانی ریلی منابع طبیعی اراک