پروژه ها

 • شرکت آرد نقش رستم - قفسه بایگانی ریلی - mobile storage inc

  شرکت آرد نقش رستم - قفسه بایگانی ریلی - mobile storage inc

  پروژه قفسه ریلی - پروژه ای به طول بیش از 5 متر - شرکت آرد نقش رستم - شرکت جهان بایگان - mobile storage inc
  ادامه مطلب
 • بیمارستان خاتم الانبیا بافت کرمان - کمد بایگانی ریلی - mobile shelving system

  بیمارستان خاتم الانبیا بافت کرمان - کمد بایگانی ریلی - mobile shelving system

  پروژه قفسه متحرک بایگانی ریلی - بیمارستان خاتم الانبیا بافت کرمان - شرکت جهان بایگان - mobile storage shelving
  ادامه مطلب
 • فایل بایگانی ریلی شهرداری گیلان شهرستان ماسال

  فایل بایگانی ریلی شهرداری گیلان شهرستان ماسال

  کمد بایگانی متحرک ریلی (تمام فلز استاندارد) قفسه ثابت فلزی به همراه درب و قفل مرکزی کمد بایگانی ریلی
  ادامه مطلب
 • قفسه بایگانی ریلی شرکت سرمد شمیم سپاهان

  قفسه بایگانی ریلی شرکت سرمد شمیم سپاهان

  کمد بایگانی متحرک ریلی (تمام فلز استاندارد) قفسه ثابت فلزی به همراه درب و قفل مرکزی کمد بایگانی ریلی
  ادامه مطلب
 • کمد بایگانی ریلی بیمارستان امام خمینی استان خوزستان

  کمد بایگانی ریلی بیمارستان امام خمینی استان خوزستان

  کمد بایگانی متحرک ریلی (تمام فلز استاندارد) قفسه ثابت فلزی به همراه درب و قفل مرکزی کمد بایگانی ریلی
  ادامه مطلب
 • قفسه بایگانی ریلی فلزی شرکت بینالود

  قفسه بایگانی ریلی فلزی شرکت بینالود

  کمد متحرک بایگانی ریلی (تمام فلز استاندارد) - با قاب و زنجیر فلزی قفسه ثابت فلزی به همراه درب و قفل مرکزی کمد بایگانی ریلی
  ادامه مطلب
 • قفسه بایگانی ریلی برقی اداره گاز استان سمنان شهرستان دامغان

  قفسه بایگانی ریلی برقی اداره گاز استان سمنان شهرستان دامغان

  کمد متحرک بایگانی ریلی برقی (تمام فلز استاندارد) - نیمه هوشمند قفسه ثابت فلزی به همراه درب و قفل مرکزی کمد بایگانی ریلی
  ادامه مطلب
 • قفسه بایگانی ریلی دادگستری سمنان شهرستان بیارجمند

  قفسه بایگانی ریلی دادگستری سمنان شهرستان بیارجمند

  کمد بایگانی متحرک ریلی (تمام فلز استاندارد) قفسه ثابت فلزی به همراه درب و قفل مرکزی کمد بایگانی ریلی
  ادامه مطلب
 • قفسه بایگانی ریلی بانک مهر اقتصاد استان مازندران شعبه نکاء

  قفسه بایگانی ریلی بانک مهر اقتصاد استان مازندران شعبه نکاء

  کمد متحرک بایگانی ریلی (تمام فلز استاندارد) - با قاب و زنجیر فلزی قفسه ثابت فلزی به همراه درب و قفل مرکزی کمد بایگانی ریلی
  ادامه مطلب
 • کمد بایگانی ریلی دادگستری استان سمنان - بخش ایوانکی

  کمد بایگانی ریلی دادگستری استان سمنان - بخش ایوانکی

  کمد متحرک بایگانی ریلی (تمام فلز استاندارد) - با قاب و زنجیر فلزی قفسه ثابت فلزی به همراه درب و قفل مرکزی کمد بایگانی ریلی
  ادامه مطلب
 • قفسه بایگانی ریلی دادگستری استان سمنان - بخش امیر آباد

  قفسه بایگانی ریلی دادگستری استان سمنان - بخش امیر آباد

  کمد متحرک بایگانی ریلی (تمام فلز استاندارد) - با قاب و زنجیر فلزی قفسه ثابت فلزی به همراه درب و قفل مرکزی کمد بایگانی ریلی
  ادامه مطلب
 • قفسه بایگانی ریلی دادگستری استان سمنان - بخش میامی

  قفسه بایگانی ریلی دادگستری استان سمنان - بخش میامی

  کمد متحرک بایگانی ریلی (تمام فلز استاندارد) - با قاب و زنجیر فلزی قفسه ثابت فلزی به همراه درب و قفل مرکزی کمد بایگانی ریلی
  ادامه مطلب