لیست محصولات

 • قفسه بایگانی ریلی برقی - الکترونیک (هوشمند)


  قفسه بایگانی ریلی نوع متحرک برقی-الکترونیک هوشمند مناسب سازمانهایی که خواستار امنیت بالایی همچون انرژی اتمی - مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی - قوه قضائیه - سازمانهای نفتی و پتروشیمی و ... جهت سازمانهایی با امنیت بسیار بالا...
  انواع قفسه های برقی:
  قفسه ریلی برقی
  قفسه الکترونیکی ریلی
  سیستم الکترونیک ریلی

  نمایش جزئیات
 • قفسه بایگانی ریلی نیمه هوشمند

  قفسه بایگانی ریلی نوع متحرک برقی-الکترونیک نیمه هوشمند مناسب سازمانهایی که خواستار امنیت بالایی همچون انرژی اتمی مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی - قوه قضائیه - سازمانهای نفتی و پتروشیمی و ... جهت سازمانهایی با امنیت بسیار بالا ...

  نمایش جزئیات