به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)، جناب آقای دکتر پاکدامن ریاست بیمارستان به همراه مترون(مدیر خدمات پرستاری) ، مدیر امور عمومی و مسئول تدارکات در خصوص نصب و راه اندازی بایگانی ریلی برقی توسط مهندسین شرکت جهان بایگان و روند جابجایی و چینش پرونده های موجود در واحد بایگانی و مدارک پزشکی آن بیمارستان، بازدید به عمل آوردند. مشاهده ی خبر : بازدید ریاست بیمارستان از واحد بایگانی و مدارک...