قفسه‌بندی فلزی مشبک سنگین

قفسه‌بندی فلزی مشبک سنگین که برخی افراد آن را به نام قفسه‌های پیچ و مهره هم می‌شناسند از سیستم‌های قفسه‌بندی کاربردی در محیط‌های صنعتی و نیمه صنعتی است که این روزها به دلیل نصب آسان و قابلیت تغییر در ارتفاع طبقات مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. این نوع قفسه‌بندی بیشتر در طبقه بندی کالاها در انبارهای منازل مسکونی کاربرد داشته و از خراب شدن وسایل جلوگیری می‌کند. در این مقاله از جهان بایگان...