آیا می دانید شرکت جهان بایگان در سراسر ایران فعالیت دارد؟ آیا میدانید این مجموعه در تمامی استان ها قفسه بندی ریلی نصب شده فعال دارد؟ از پروژه های انجام شده توسط این شرکت در استان خراسان رضوی اطلاع دارید؟ با ما همراه باشید... بایگانی ریلی مشهد : امروزه استفاده از تجهیزات مدرن در تمامی مکان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و افراد با تکیه بر تکنولوژی مدرن، زندگی راحت تری را در پیش میگ...