قفسه بایگانی فلزی

قفسه بایگانی فلزی به عنوان پرکاربردترین وسیله بایگانی اسناد و نگهداری وسایل مختلف شناخته می شود که بدون شک در هر اداره و شرکتی می توانید یک نمونه از آن را پیدا کنید. این وسیله که معمولا در ابعاد مشخصی تولید می گردد بدنه ای فلزی دارد و از یک قفل برای باز و بسته شدن بهره می برد. این نوع از قفسه های فلزی را می توان بر اساس نوع استفاده به قسمت های مختلفی تقسیم بندی نمود اما به صورت مداول شکل استفاده ا...