به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)، جناب آقای دکتر پاکدامن ریاست بیمارستان به همراه مترون(مدیر خدمات پرستاری) ، مدیر امور عمومی و مسئول تدارکات در خصوص نصب و راه اندازی بایگانی ریلی برقی توسط مهندسین شرکت جهان بایگان و روند جابجایی و چینش پرونده های موجود در واحد بایگانی و مدارک پزشکی آن بیمارستان، بازدید به عمل آوردند. مشاهده ی خبر : بازدید ریاست بیمارستان از واحد بایگانی و مدارک...
انواع بایگانی ریلی

از جمله مهمترین قسمت ها در هر سازمان و اداره ای بایگای اسناد مربوط به آن و نگهداری و حفاظت صحیح از آنها می باشد. این امر در گذشته به شکلی ساده صورت می پذیرفت و اسناد در قفسه های بایگانی به شکلی ساده جمع آوری و نگهداری می شدند. این نوع از بایگانی علاوه بر اینکه فضای زیادی را به خود اختصاص می داد موجب هدر رفت زمان کاری نیز می شد. گذر زمان و ظهور ابزارآلات جدید در حوزه ی بایگانی اسناد موجب شد تا بسیا...