آخرین اخبار https://www.jahanbaygan.com/ آخرین اخبار جهان بایگان FA خانه https://www.jahanbaygan.com/Images/RssLogo.gif https://www.jahanbaygan.com/ جهان بایگان Copyright جهان بایگان, 636550255384410164 20 Intech بازتاب عملکرد شرکت جهان بایگان بزرگ ترین تولید کننده ی بایگانی ریلی در رسانه ملی بازتاب وسیع پروژه های شرکت جهان بایگان بزرگ ترین تولید کننده بایگانی ریلی در رسانه ی ملی، پروژه هایی که برای اولین بار در سطح کشور طراحی و اجرا شده اند. https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-342.aspx 2017-12-29 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-342.aspx انعکاس گسترده ی خبر اجرای طولانی ترین بایگانی ریلی کشور در رسانه های داخلی شرکت جهان بایگان بزرگ ترین تولید کننده ی بایگانی ریلی برقی–الکترونیک هوشمند در کشور، همواره سعی بر آن داشته است تا تجهیزاتی استاندارد به بازار ارائه نماید. https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%a7%d9%86%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87-%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-339.aspx 2017-12-24 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%a7%d9%86%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87-%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-339.aspx اینستاگرام - مفتخریم که بیش از 5000 دنبال کننده ما را همراهی میکنند مفتخریم که بیش از 5000 همراه در شبکه اجتماعی اینستاگرام داریم ... https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85---%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-5000-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%db%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af-331.aspx 2017-07-20 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85---%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-5000-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%db%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af-331.aspx چگونه از قدمت تاریخ تاسیس یک شرکت ایرانی مطلع شویم آیا میدانید قدمت و تاریخ تاسیس هر شرکتی یک نشانه های معتبر حیات و نشان از قدرت مالی و توانایی تولیدی آن شرکت میباشد؟ آیا میدانید به شرکتهایی با بیش از 15 سال سابقه حیات، میتوان اطمینان کامل داشت و با خیالی آسوده اقدام به عقد قرارداد نمود؟ با ما همراه باشید تا فرابگیریم چگونه از قدمت یک شرکت ایرانی مطلع شویم... https://www.jahanbaygan.com/News/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%b9-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%85-218.aspx 2017-05-20 https://www.jahanbaygan.com/News/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%b9-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%85-218.aspx رونمایی از نسل سوم بایگانی ریلی شرکت جهان بایگان در سال 1396 از نسل سوم بایگانی ریلی شرکت جهان بایگان در سال 1396 رو نمایی شد. سیستم بایگانی ریلی جدید شرکت جهان بایگان >>> قفسه ریلی برقی - نیمه هوشمند تولید و به بهره برداری رسید. https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1396-284.aspx 2017-05-20 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1396-284.aspx به اغلب سوالات شما در اینجا پاسخ داده ایم بخش پرسش پاسخ سایت بروزرسانی شد https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%ba%d9%84%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%ac%d8%a7-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85-59.aspx 2017-05-20 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%ba%d9%84%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%ac%d8%a7-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85-59.aspx پروژه جدید پروژه ای به طول 5 متر شورای نگهبان اصفهان مجهز به بایگانی ریلی متحرک به طول 5 متر شد !!! https://www.jahanbaygan.com/News/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b7%d9%88%d9%84-5-%d9%85%d8%aa%d8%b1-157.aspx 2017-05-20 https://www.jahanbaygan.com/News/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b7%d9%88%d9%84-5-%d9%85%d8%aa%d8%b1-157.aspx جهان بایگان وارد شبکه اجتماعی لینکدین شد! از این پس میتوانید تصاویر جدیدترین محصولات و همینطور پروژه های شرکت را در شبکه جهانی لینکدین دنبال نمائید ... https://www.linkedin.com/in/jahan-baygan-7270b9126 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%af!-217.aspx 2016-08-07 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%af!-217.aspx جهان بایگان وارد فیس بوک شد! از این پس میتوانید تصاویر جدیدترین محصولات و همینطور پروژه های شرکت را در شبکه جهانی فیس بوک دنبال نمائید ... https://www.facebook.com/jahanbaygan.Jbco https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%81%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d9%88%da%a9-%d8%b4%d8%af!-215.aspx 2016-08-06 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%81%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d9%88%da%a9-%d8%b4%d8%af!-215.aspx جهان بایگان وارد گوگل پلاس شد! از این پس میتوانید تصاویر جدیدترین محصولات و همینطور پروژه های شرکت را در شبکه جهانی گوگل پلاس+دنبال نمائید ... https://plus.google.com/106086371595173481120 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%b4%d8%af!-216.aspx 2016-08-06 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%b4%d8%af!-216.aspx کاتالوگ قفسه متحرک ریلی مکانیکی دریافت کاتالوگ اختصاصی شرکت https://www.jahanbaygan.com/News/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%82%d9%81%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-210.aspx 2016-07-21 https://www.jahanbaygan.com/News/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%82%d9%81%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-210.aspx کاتالوگ قفسه متحرک برقی دریافت آخرین کاتالوگ اختصاصی شرکت در خصوص قفسه متحرک برقی(الکترونیکی) https://www.jahanbaygan.com/News/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%82%d9%81%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-209.aspx 2016-07-18 https://www.jahanbaygan.com/News/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%82%d9%81%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-209.aspx افتتاح بخش پروژه های منتخب بروزترین پروژه های منتخب این شرکت به همراه عکس و توضیحات شفاف... https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a8-82.aspx 2016-07-15 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a8-82.aspx بروز رسانی بخش رزومه و سوابق کاری جهان بایگان رزومه شرکت تولیدی جهان بایگان بروز شد https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-58.aspx 2016-07-15 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-58.aspx بروزرسانی بخش محصولات اضافه شدن 2 محصول جدید به همراه ویرایش تمامی محصولات شرکت https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-83.aspx 2016-07-15 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-83.aspx قفسه متحرک برقی - الکترونیک قفسه متحرک برقی - الکترونیک، محصول جدیدی از جهان بایگان رونمایی شد. https://www.jahanbaygan.com/News/%d9%82%d9%81%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c---%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-87.aspx 2016-07-15 https://www.jahanbaygan.com/News/%d9%82%d9%81%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c---%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-87.aspx تقدیرنامه های شرکت بخش تقدیر نامه های شرکت جهان بایگان با بیش از 3 لوح یاد بود و یک تقدیرنامه بروز رسانی شد https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-92.aspx 2016-07-15 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-92.aspx تاریخچه و محصولات شرکت جهان بایگان قرارگیری 2 فیلم از سری محصولات تولیدی جهان بایگان در سایت aparat.com به همراه توضیح نوشتاری و توضیح بر روی فیلم و نحوه نمایش چگونگی حرکت قفسه های متحرک ریلی جهان بایگان https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-101.aspx 2016-07-15 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-101.aspx زندگی یک روز روبات کیوا روبات تازه ساخته شده amazon در این فیلم از یکی از انبارهای اصلی شرکت amazon نمایش داده میشود.این شرکت در ابتکاری جدید از روباتهایی بنام Kiva جهت نقل و انتقال محصولات و جابجا نمودن آنها استفاده مینماید https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%88%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-amazon-110.aspx 2016-07-15 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%88%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-amazon-110.aspx تجهیز اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان غربی بیمه سلامت اسنان آذربایجان غربی (ارومیه) اقدام به تجهیز سیستم قفسه بندی متحرک فلزی و قفسه بندی ثابت توسط شرکت تولیدی جهان بایگان نمود... https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%db%8c-118.aspx 2016-07-15 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%db%8c-118.aspx آخرین کاتالوگ محصولات اختصاصی شرکت-انواع کمد دریافت آخرین کاتالوگ اختصاصی شرکت. (انواع کمد، کمد دوار، قفسه ثابت-با فرمت PDF) https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d9%85%d8%af-69.aspx 2016-07-13 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d9%85%d8%af-69.aspx عید فطر گوارای وجودتان «ساقی بیار باده که ماه صیام رفت ... درده قدح که موسم ناموس و نام رفت...» «جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید ... هلال عید در ابروی یار باید دید...» عاشقان عید فطر گوارای وجودتان https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b7%d8%b1-%da%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%aa%d8%a7%d9%86-203.aspx 2016-07-06 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b7%d8%b1-%da%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%aa%d8%a7%d9%86-203.aspx فرا رسیدن ماه مبارک رمضان مبارکباد یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ (بقره-185) خداوند راحتی شما را می‏خواهد نه زحمت را فرا رسیدن ماه مبارک رمضان مبارکباد https://www.jahanbaygan.com/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%af-174.aspx 2016-06-07 https://www.jahanbaygan.com/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%af-174.aspx تغییر ساعات کاری دفتر مرکزی به مناسبت ماه مبارک رمضان بازدیدکنندگان محترم، بدین وسیله به اطلاع میرسانیم، ساعات کاری دفتر مرکزی طی ایام ماه مبارک رمضان؛ روزهای شنبه الی 4شنبه 8.30 الی 15 و روزهای 5شنبه : 8.30 الی 12 خواهد بود پس از پایان ماه مبارک، وضعیت ساعات کاری طبق روال عادی (8.30 الی 16.30) خواهد بود./ https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-172.aspx 2016-06-06 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-172.aspx به گروه تلگرام جهان بایگان بپیوندید !!! از این پس میتوانید تصاویر جدیدترین محصولات و همینطور پروژه های شرکت را در شبکه جهانی تلگرام دنبال نمائید ... https://www.telegram.me/jahanbaygan https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%be%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af-!!!-168.aspx 2016-06-04 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%be%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af-!!!-168.aspx میلاد نیمه شعبان مبارکباد ویرانه نه آنست که جمشید بنا کرد / ویرانه نه آنست که فرهاد فرو ریخت ویرانه دل ماست که هر جمعه به یادت / صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ریخت گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است گفتا تو خود حجابی ، ورنه رخم عیان است https://www.jahanbaygan.com/News/%d9%85%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%af-166.aspx 2016-05-22 https://www.jahanbaygan.com/News/%d9%85%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%af-166.aspx تقدیرنامه شرکت ملی نفت ایران (لاوان) دریافت نامه حسن کیفیت پروژه و رضایت از نحوه عملکرد پرسنل نصی از شرکت ملی نفت ایران - شرکت نفت فلات قاره ایران (لاوان) https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-(%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%86)-165.aspx 2016-05-20 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-(%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%86)-165.aspx تقدیرنامه شرکت صنایع ورق گیلان دریافت تقدیرنامه حسن انجام کار و رضایت از کیفیت خدمات و قطعات از شرکت تولیدی صنایع ورق ایران (گیلان) https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%88%d8%b1%d9%82-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-161.aspx 2015-12-13 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%88%d8%b1%d9%82-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-161.aspx نشست سران اوپک گازی-تغییر ساعات کاری دفتر مرکزی بازدیدکنندگان محترم، بدین وسیله به اطلاع میرسانیم، ساعات کاری دفتر مرکزی در روز دوشنبه به تاریخ 1394/09/02 با توجه محدودیت‌های ترافیکی در تهران ویژه نشست سران اوپک گازی؛ از ساعت 8.30 صبح لغایت 13 خواهد بود. انشاءالله از روز سه شنبه، وضعیت ساعات کاری طبق روال عادی (8.30 الی 16) خواهد بود./ https://www.jahanbaygan.com/News/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%be%da%a9-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-154.aspx 2015-11-23 https://www.jahanbaygan.com/News/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%be%da%a9-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-154.aspx عید سعید غدیر خم مبارکباد گفت پیـغمبر به یــارای سخــن / پیک رب العالمین آمد به من گفت حیدر را خدا این تحـفه داد / بر همه خلق جهان فضلش نهاد گشت داخــل از یقین زوج بتول / در ولایــت با خداونــد و رسول https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%85-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%af-153.aspx 2015-10-02 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%85-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%af-153.aspx عید سرسپردگی، عید قربان مبارکباد عید سرسپردگی و تمرین بندگی (عید قربان) مبارکباد و فدیناه بذبح عظیم «و ما قربانی بزرگی را فدای او ساختیم.» https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c%d8%8c-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%af-152.aspx 2015-09-24 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c%d8%8c-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%af-152.aspx میلاد هشتمین اختر تابناک امامت مبارکباد میلاد هشتمین اختر تابناک امامت مبارکباد دوست‌ هرکس‌ عقل‌ او ، و دشمنش‌ جهل‌ اوست‌ https://www.jahanbaygan.com/News/%d9%85%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%af-150.aspx 2015-08-26 https://www.jahanbaygan.com/News/%d9%85%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%af-150.aspx تغییر موقت شماره تلفنهای شرکت بعلت کابل برگردان شرکت مخابرات تا اطلاع ثانوی کلیه شماره تماسهای شرکت جهان بایگان قطع میباشد. لذا شماره تماسهای جدید جایگزین به شرح ذیل میباشد : تلفکس: 8 - 88201636 (021) پیامک: 500020305055 پست الکترونیک: Info @ JahanBaygan . com https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-143.aspx 2015-05-26 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-143.aspx عضویت در خبرنامه پیامکی با عضویت در این خبرنامه کلیه اخبار شرکت جهان بایگان را به صورت پیامک دریافت می نمایید. https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9%db%8c-131.aspx 2015-02-07 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9%db%8c-131.aspx برنده یک سکه تمام بهار آزادی شوید شرکت تولیدی جهان بایگان در تاریخ 25 اسفندماه 93 چند ساله میشود ؟ سکه تمام بهار آزادی برنده شوید. https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%88%db%8c%d8%af-132.aspx 2015-02-07 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%88%db%8c%d8%af-132.aspx تجهیز یک بانک و یک شرکت لاستیک سازی دیگر بانک ملت شعبه حسابی، شرکت لاستیک سازی دنا نیز اقدام به تجهیز سیستم قفسه بندی متحرک فلزی و قفسه بندی ثابت توسط شرکت تولیدی جهان بایگان نمودند... https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%88-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-128.aspx 2015-02-01 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%88-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-128.aspx جهان بایگان وارد شبکه اینستاگرام شد ! از این پس میتوانید تصاویر جدیدترین محصولات و همینطور پروژه های شرکت را در شبکه جهانی اینستاگرام دنبال نمائید ... http://www.instagram.com/jahanbaygan https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af-!-123.aspx 2015-01-24 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af-!-123.aspx تجهیز یک اداره کل، یک پالایشگاه و یک خودرو سازی پالایشگاه نفت ابادان، اداره کل زندانهای کرمان، شرکت همگام خودرو (ایران خودرو) نیز اقدام به تجهیز سیستم قفسه بندی متحرک فلزی و قفسه بندی ثابت توسط شرکت تولیدی جهان بایگان نمودند... https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84%d8%8c-%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88-%db%8c%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-122.aspx 2015-01-22 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84%d8%8c-%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88-%db%8c%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-122.aspx نیم طبقه فلزی پیچ و مهره ای (مزنین) مفتخریم به اطلاع برسانیم شرکت تولیدی جهان بایگان از محصول جدید خود رونمایی بعمل آورده و هم اکنون چندین پروژه را با موفقیت نصب گردیده است این محصول جدید به نام "نیم طبقه فلزی پیچ و مهره ای (مزنین)"به گونه ای است که به شدت هزینه های توسعه انبارها را کاهش داده و دسترسی آسان را به مجموعه متمرکز شده و قابل کنترل بسیار مطلوب می نماید. https://www.jahanbaygan.com/News/%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d9%be%db%8c%da%86-%d9%88-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-(%d9%85%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86)-116.aspx 2014-09-17 https://www.jahanbaygan.com/News/%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d9%be%db%8c%da%86-%d9%88-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-(%d9%85%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86)-116.aspx تجهیز اداره کل ثبت اسناد استان بوشهر اداره کل ثبت اسناد استان بوشهر اقدام به تجهیز آن اداره کل و سازمانهای تابعه استان به سیستم قفسه بندی متحرک برقی توسط شرکت تولیدی جهان بایگان نموده است. https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1-115.aspx 2014-08-08 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1-115.aspx سیستم قفسه بندی متحرک پوشه آویز https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%82%d9%81%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d9%be%d9%88%d8%b4%d9%87-%d8%a2%d9%88%db%8c%d8%b2-107.aspx 2014-07-06 https://www.jahanbaygan.com/News/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%82%d9%81%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d9%be%d9%88%d8%b4%d9%87-%d8%a2%d9%88%db%8c%d8%b2-107.aspx