قفسه بایگانی فلزی

قفسه بایگانی فلزی به عنوان پرکاربردترین وسیله بایگانی اسناد و نگهداری وسایل مختلف شناخته می شود که بدون شک در هر اداره و شرکتی می توانید یک نمونه از آن را پیدا کنید. این وسیله که معمولا در ابعاد مشخصی تولید می گردد بدنه ای فلزی دارد و از یک قفل برای باز و بسته شدن بهره می برد. این نوع از قفسه های فلزی را می توان بر اساس نوع استفاده به قسمت های مختلفی تقسیم بندی نمود اما به صورت مداول شکل استفاده ا...
قفسه بایگانی اداری

ایجاد نظم و هماهنگی در بخش های مختلف هر اداره ای لازمه ی بهبود عملکرد آن مجموعه می باشد. بدون شکل در هر مجموعه ای بخش های مختلفی وجود دارد که ابزار و وسایل لازم جهت نظم و ساماندهی امور در تمام آنها یکسان نیست. اما آنچه به صورت یکسان در تمام ادارات و شرکت های مختلف به کارگرفته می شود قفسه بایگانی اداری می باشد. قفسه بایگانی اداری چیست ؟ در تمامی سازمان ها و مجموعه های مختلف اسناد متعدد و گوناگونی ...