فیلم

 • برنامه پخش تیزر معرفی شرکت جهان بایگان از رسانه ی ملی
  برنامه پخش تیزر معرفی شرکت جهان بایگان از رسانه ی ملی
  بازتاب وسیع پروژه های شرکت جهان بایگان بزرگ ترین تولید کننده بایگانی ریلی در رسانه ی ملی، پروژه هایی که برای اولین بار در سطح کشور طراحی و اجرا شده اند.

  نمایش فیلم

 • نصب بلبرینگ در چرخ بوسیله پرس هیدرولیک
  نصب بلبرینگ در چرخ بوسیله پرس هیدرولیک

  نمایش فیلم

 • قفسه متحرک برقی الکترونیک-بیمارستان رضوی مشهد
  قفسه متحرک برقی الکترونیک-بیمارستان رضوی مشهد

  نمایش فیلم

 • تاریخچه شرکت جهان بایگان
  تاریخچه شرکت جهان بایگان

  نمایش فیلم

 • قفسه بایگانی ریلی-برقی هوشمند
  قفسه بایگانی ریلی-برقی هوشمند

  نمایش فیلم

 • زندگی یک روز روبات کیوا (روبات تازه ساخته شده amazon)
  زندگی یک روز روبات کیوا (روبات تازه ساخته شده amazon)

  نمایش فیلم

 • قیاس قفسه بایگانی برقی نسبت به قفسه بایگانی مکانیکی
  قیاس قفسه بایگانی برقی نسبت به قفسه بایگانی مکانیکی
  مقایسه قفسه بایگانی ریلی برقی نسبت به قفسه بایگانی ریلی مکانیکی

  نمایش فیلم

 • پروژه قفسه بایگانی ریلی برقی وزارت راه وشهرسازی استان بوشهر
  پروژه قفسه بایگانی ریلی برقی وزارت راه وشهرسازی استان بوشهر
  پروژه قفسه بایگانی ریلی برقی نیمه هوشمند وزارت راه وشهرسازی استان بوشهر

  نمایش فیلم