قفسه متحرک کشویی (از بغل)-JB401

1قفسه متحرک کشویی (از بغل)-JB401
2قفسه متحرک کشویی (از بغل)-JB401
مشخصات فنی

افزایش ظرفیت بایگانی برای فضاهای کم

مناسب داروخانه ها - ادارات - دفتر خانه ها - آژانسهای املاک و ...

سبک - روان - دسترسی آسان به محتویات داخل قفسه ها

 

 قفسه ریلی ، کمد ریلی ،قفسه متحرک ، بایگانی ریلی ، فایل بایگانی ، کمد بایگانی ، قفسه متحرک ریلی ، قفسه ریلی ، کمد ریلی قفسه بندی ریلی قفسه بندی ریلی 

 

 

 

 

 

  • linkedin
  • google plus
  • facebook
  • twitter
  • google plus
پروژه ها مربوطه :