قفسه ثابت فلزی (راک)

1قفسه ثابت فلزی (راک)
2قفسه ثابت فلزی (راک)
3قفسه ثابت فلزی (راک)
4قفسه ثابت فلزی (راک)
5قفسه ثابت فلزی (راک)
6قفسه ثابت فلزی (راک)
مشخصات فنی
  • مناسب کتابخانه ها - سوپر مارکت ها - فروشگاهها - انبارهای دارویی - انبارهای قطعات و ...
  • مقاوم - دارای شاسی کف و سقف با ستونهای محکم و طبقات تقویت شده
  • در ابعاد مختلف
  • سبک - نیمه سنگین و سنگین
  • linkedin
  • google plus
  • facebook
  • twitter
  • google plus
پروژه ها مربوطه :