قفسه متحرک ریلی MDF

1قفسه متحرک ریلی MDF
2قفسه متحرک ریلی MDF
3قفسه متحرک ریلی MDF
4قفسه متحرک ریلی MDF
5قفسه متحرک ریلی MDF
6قفسه متحرک ریلی MDF
7قفسه متحرک ریلی MDF
8قفسه متحرک ریلی MDF
9قفسه متحرک ریلی MDF
10قفسه متحرک ریلی MDF
11قفسه متحرک ریلی MDF
مشخصات فنی

کمد بایگانی ریلی چوب و فلز

در دو نوع MDF یک تکه و سه تکه

رنگ دلخواه، منطبق با رنگ فضای بایگانی هر سازمان

گرمی دادن به فضای بایگانی خصوصاً کتابخانه ها و مراکزی که مراجعه کنندگان بسیاری دارند

شرکت جهان بایگان تولید کننده انواع :

قفسه ریلی

کمد ریلی

کمد ریلی

قفسه کتابخانه

قفسه بندی چوبی

قفسه بندی

کمد ریلی چوبی

قفسه ام دی اف

MDF

کمد ریلیMDF

MDF کمد ریلی کمد متحرک کمد ریلی قفسه ریلی کمد بایگانی کمد ریلی کمد بایگانی ریلی قفسه ریلی قفسه متحرک ریلی قفسه بندی ریلی قفسه بندی 

 • linkedin
 • google plus
 • facebook
 • twitter
 • google plus
پروژه ها مربوطه :