قفسه ریلی کشویی پوشه آویز

1قفسه ریلی کشویی پوشه آویز
2قفسه ریلی کشویی پوشه آویز
3قفسه ریلی کشویی پوشه آویز
4قفسه ریلی کشویی پوشه آویز
5قفسه ریلی کشویی پوشه آویز
6قفسه ریلی کشویی پوشه آویز
7قفسه ریلی کشویی پوشه آویز
8قفسه ریلی کشویی پوشه آویز
مشخصات فنی

برخی از مشخصات سیستم فایل بایگانی ریلی:

- افزایش 180% ظرفیت، نسبت به کمدهای ثابت

- تعبیه در و قفل مرکزی، امنیت این سیستم را افزایش داده است.

- جلوگیری از نفوذ نور و گرد و خاک و جانوران موذی به داخل سیستم

- زیبایی این سیستم محیطی مطبوع را برای ادارات فراهم میکند.

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

  

 قفسه ریلی ، کمد ریلی ،قفسه متحرک ، بایگانی ریلی ، فایل بایگانی ، کمد بایگانی ، قفسه متحرک ریلی ، قفسه ریلی ، کمد ریلی قفسه بندی ریلی قفسه بندی ریلی 

 

 

 

 

  • linkedin
  • google plus
  • facebook
  • twitter
  • google plus
پروژه ها مربوطه :