قفسه بایگانی ریلی برقی - الکترونیک (هوشمند)

1قفسه بایگانی ریلی برقی - الکترونیک (هوشمند)
2قفسه بایگانی ریلی برقی - الکترونیک (هوشمند)
3قفسه بایگانی ریلی برقی - الکترونیک (هوشمند)
4قفسه بایگانی ریلی برقی - الکترونیک (هوشمند)
5قفسه بایگانی ریلی برقی - الکترونیک (هوشمند)
6قفسه بایگانی ریلی برقی - الکترونیک (هوشمند)
7قفسه بایگانی ریلی برقی - الکترونیک (هوشمند)
مشخصات فنی

قفسه بایگانی ریلی نوع متحرک برقی-الکترونیک هوشمند مناسب سازمانهایی که خواستار امنیت بالایی همچون انرژی اتمی - مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی - قوه قضائیه - سازمانهای نفتی و پتروشیمی و ... جهت سازمانهایی با امنیت بسیار بالا

 

از جمله سیستم های خاص شرکت جهان بایگان 

1. امکان جایجایی سیستمها از روی مانیتور رایانه کاربران
2. امکان جابجایی سیستمها از روی plc نصب شده بر روی هر کابین 
3. امکان قفل کردن سیستمها از روی plc هر بلوک در هنگام ورود کاربر به داخل کابینها
4. قابلیت جستجوی پرونده از مانیتور رایانه اپراتور براساس شماره پرونده، شماره بارکد، نام فرد و توضیحات پرونده
5. قابلیت جستجوی پرونده از مانیتور نصب شده بر روی بلوکها براساس شماره پرونده
6. امکان گزارش گیری کامل از سیستمها که به صورت فایل اکسل در مانیتور کاربر قابل مشاهده خواهد بود
7. قفل نمودن سیستمها توسط کاربر سطح A به طوریکه سیستم های ریلی از مدار خارج و دیگر هیچ حرکتی توسط سطوح زیرین انجام نشود
8. امکان مشاهده تمامی حرکتهای سیستم بایگانی از مانیتور جلوی کاربر
9. سیستم عیب یاب اتوماتیک که هرگونه خرابی را گزارش میدهد
10. روشنایی اتوماتیک بین قفسه ها به وسیله مهتابی که امکان قطع و وصل شدن توسط کلید اپراتور را دارد.
 

شرکت جهان بایگان تولید کننده انواع :

قفسه برقی

قفسه ریلی الکترونیکی

قفسه بایگانی ریلی

سیستم الکترونیکی

قفسه ریلی

کمد ریلی

قفسه کتابخانه

قفسه بندی

 

 قفسه ریلی قفسه بایگانی کمد ریلی کمد بایگانی کمد متحرک قفسه کتابخانه 

  • linkedin
  • google plus
  • facebook
  • twitter
  • google plus
پروژه ها مربوطه :