انواع کمد رختکن کمد بایگانی اداری و کمد بایگانی شهربانی

1انواع کمد رختکن کمد بایگانی اداری و کمد بایگانی شهربانی
2انواع کمد رختکن کمد بایگانی اداری و کمد بایگانی شهربانی
3انواع کمد رختکن کمد بایگانی اداری و کمد بایگانی شهربانی
4انواع کمد رختکن کمد بایگانی اداری و کمد بایگانی شهربانی
5انواع کمد رختکن کمد بایگانی اداری و کمد بایگانی شهربانی
6انواع کمد رختکن کمد بایگانی اداری و کمد بایگانی شهربانی
7انواع کمد رختکن کمد بایگانی اداری و کمد بایگانی شهربانی
8انواع کمد رختکن کمد بایگانی اداری و کمد بایگانی شهربانی
9انواع کمد رختکن کمد بایگانی اداری و کمد بایگانی شهربانی
10انواع کمد رختکن کمد بایگانی اداری و کمد بایگانی شهربانی
11انواع کمد رختکن کمد بایگانی اداری و کمد بایگانی شهربانی
12انواع کمد رختکن کمد بایگانی اداری و کمد بایگانی شهربانی
مشخصات فنی

انواع کمد رختکن ، کمد لاکرز ، کمد لباس ، کمد اداری ،کمد شهربانی ، کمد بایگانی ، کمد نقشه ...

انواع 2-4-6-8-10-12 درب برای کمد رختکن

دستگیره-قفل (معمولی و رمز دار) با انتخاب مشتری

دو نوع جوشی یکپارچه متصل و منفصل

بسته بندی در کارتن - نایلون حبابدار

رنگ دلخواه - کوره ای - پودری الکترواستاتیک

رنگ اپکسی برای مناطق مرطوبی

تولید کننده انواع:
کمد رختکن
کمد لباس
کمد سلولی
کمد شهربانی
کمد اداری
کمد شهربانی
کمد بایگانی
 

 قفسه ریلی ، کمد ریلی ،قفسه متحرک ، بایگانی ریلی ، فایل بایگانی ، کمد بایگانی ، قفسه متحرک ریلی ، قفسه ریلی ، کمد ریلی قفسه بندی ریلی قفسه بندی ریلی 

 

 

 

 

 • linkedin
 • google plus
 • facebook
 • twitter
 • google plus