حرکت قفسه های متحرک

برتریهای قفسه بندی جهان بایگان

راهروهای الزامی برای دسترسی به فایلهای مورد نیاز در قفسه های متحرک حذف شده و ظرفیت بایگانی به دو برابر افزایش مییابد. همین امر با توجه به فضای باارزش اداری اهمیت ویژه ای را به سیستم قفسه بندی متحرک داده به گونه ای که همه کشورهای پیشرفته در حال حاظر از این سیستم استفاده میکنند.
  • در این سیستم پنل های جلویی میتوانند همگون با فضای اداری رنگ شده و جلوه خاصی را به محیط میبخشد.
  • از دیگر محاسن بی نظیر این سیستم قفل مرکزی است که امنیت مدارک با ارزش بایگانی را همچون گاوصندوق محفوظ نگهداشته و مسئول مربوطه را از هر دغدغه ای در این رابطه خارج میکند.

سیستم بایگانی ریلی جهان بایگان

بگونه ای طراحی و ساخته میشود که انطباق کامل با محل آرشیو هر سازمان و اداره ای را دارد. لذا مهم نیست که سازمان شما چه شکل و انداره ای دارد. این سیستم میتواند کاملا منطبق با نیازهای شمل طراحی، ساخته و نصب گردد. شرکت جهان بایگان به شما اطمینان میدهد هر آنچه را که از یک آرشیو مدرن انتظار دارید برآورده نماید و سازمان شما را همگام با پیشرفته ترین و مدرترین تجهیزات با یگانی مجهز و به روز نماید.