اخذ نمایندگی

لطفا اطلاعات ذیل را تکمیل نمائید،در صورتی که نماینده شرکتهای دیگری هستید در قسمت توضیحات ذکر نمائید
*نام فروشگاه شما : * نام مدیریت فروشگاه شما:
*متراژ فروشگاه : *تعداد پرسنل:
* استان : * شهر :
* کد شهرستان : * تلفن ثابت :
* موبایل : فاکس :
آدرس ایمیل : آدرس سایت :
سطح تحصیلات : رزومه : (jpg,gif,jpeg,doc,docx,xls,xlsx,pdf,rar,zip)
آدرس فروشگاه :
توضیحات: