قفسه ریلی شهرداری منطقه 2 دزفول

1396/3/31

قفسه ریلی شهرداری منطقه 2 دزفول

 دریافت تقدیرنامه حسن انجام کار از؛

جناب آقای غلامحسین گلکار مدیر منطقه دو شهرداری دزفول

به نمایندگی از شهرداری منطقه دو دزفول

  • linkedin
  • google plus
  • facebook
  • twitter
  • google plus
نظرات :

 نام:
 تلفن:
 ایمیل:
 *نظر: