کمد بایگانی

کمد بایگانی

 

کمد بایگانی ریلی چوب و فلز

در دو نوع MDF یک تکه و سه تکه

رنگ دلخواه، منطبق با رنگ فضای بایگانی هر سازمان

گرمی دادن به فضای بایگانی خصوصاً کتابخانه ها و مراکزی که مراجعه کنندگان بسیاری دارند

 

کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی کمد بایگانی 

جستجوی کمد بایگانی در گوگل