بایگانی ریلی

بایگانی ریلی

 

 

مناسب سازمانهایی که خواستار امنیت بالایی همچون انرژی اتمی - مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی - قوه قضائیه - سازمانهای نفتی و پتروشیمی و ...   جهت سازمانهایی با امنیت بسیار بالا

از جمله سیستم های خاص شرکت جهان بایگان 

1. امکان جایجایی سیستمها از روی مانیتور رایانه کاربران
2. امکان جابجایی سیستمها از روی plc نصب شده بر روی هر کابین 
3. امکان قفل کردن سیستمها از روی plc هر بلوک در هنگام ورود کاربر به داخل کابینها
4. قابلیت جستجوی پرونده از مانیتور رایانه اپراتور براساس شماره پرونده، شماره بارکد، نام فرد و توضیحات پرونده
5. قابلیت جستجوی پرونده از مانیتور نصب شده بر روی بلوکها براساس شماره پرونده
6. امکان گزارش گیری کامل از سیستمها که به صورت فایل اکسل در مانیتور کاربر قابل مشاهده خواهد بود
7. قفل نمودن سیستمها توسط کاربر سطح A به طوریکه سیستم های ریلی از مدار خارج و دیگر هیچ حرکتی توسط سطوح زیرین انجام نشود
8. امکان مشاهده تمامی حرکتهای سیستم بایگانی از مانیتور جلوی کاربر
9. سیستم عیب یاب اتوماتیک که هرگونه خرابی را گزارش میدهد
10. روشنایی اتوماتیک بین قفسه ها به وسیله مهتابی که امکان قطع و وصل شدن توسط کلید اپراتور را دارد.

  

بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی بایگانی ریلی 

جستجوی بایگانی ریلی در گوگل